Video.Portal

2011 | Schweizer Fernsehen | Sendung "Hopp de Bäse"

2011 | Zürcher Blaskapellentreffen | Schlossberg Musikanten Uster

1991 | Samschtig-Jass

1990 | Gala für Stadt & Land

1987 | FERA-Spielshow

1986 | Samschtig-Jass

1985 | Musikalischer Auftakt

1984 | Istige bitte